piątek, 1 lutego 2019

Spółka z o.o. na sprzedaż

Spółka z o.o. na sprzedaż


Autor: Julia Wolińska


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z podmiotów gospodarczych, za pomocą którego prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Polski. Bardzo korzystna charakterystyka danego podmiotu sprawiła, że co roku w naszym kraju powstają dziesiątki tysięcy nowych firm prowadzonych właśnie w formie spółki z o.o..


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka handlowa o charakterze kapitałowym. Oznacza to, że podczas jej funkcjonowania bardzo ważną rolę odgrywa kapitał. W przypadku spółek osobowych najważniejszy jest z kolei trwały skład osobowy wspólników oraz ich osobiste cechy.

Jako, iż do prowadzenia spółki z o.o. niezbędny jest kapitał, konieczne jest wniesienie do niej wkładów, które mogą mieć zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną (tak zwany aport). Minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5 tysięcy złotych. Specjaliści ostrzegają jednak, że jest to suma zbyt niska, aby zagwarantować spółce prawidłowe funkcjonowanie, a zakładanie spółki z o.o. tylko ze względów finansowych jest niezwykle nierozsądne.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z jej nazwą charakteryzuje ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania przez nią zaciągane. Oznacza to, że wszelkie należności regulowane będą wyłącznie z majątku spółki, co zapewnia prywatnemu mieniu wspólników pełne bezpieczeństwo. Nie znaczy to jednak, że wierzyciele spółki zostaną pozbawieni możliwości ubiegania się o zwrot swoich należności. Jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna odpowiedzialność zostanie przeniesiona na członków Zarządu jako, iż to właśnie oni prowadzą jej sprawy.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu przedsiębiorca musi sprostać licznym formalnościom. Po pierwsze konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Kolejno wspólnicy muszą wnieść kapitał zakładowy oraz złożyć w urzędach wymagane dokumenty, do których zalicza się między innymi wniosek KRS-W3, druki KRS-WA, KRS-WE, KRS-WM i WL, umowę, oświadczenie członków Zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego oraz listę wspólników i członków Zarządu.


Ewidencja spółki z o.o. niestety jest płatna. Potencjalny przedsiębiorca zobowiązany jest do regulacji taksy notarialnej, opłaty sądowej, opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Samodzielna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzona tradycyjnie zajmuje od kilku tygodni do nawet paru miesięcy. Na szczęście niedogodności rejestracyjne można w znacznym stopniu ograniczyć decydując się na kupno gotowej jednostki.


Spółka z o.o. na sprzedaż to oferta wielu firm. Pod usługą tą kryje się możliwość nabycia gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która przeszła pełną rejestrację w związku z czym jest przygotowana, aby natychmiast poprowadzić pod sobą działalność. Posiada numery NIP, KRS i REGON, kompletną dokumentację w tym umowę o szerokim zakresie kodów PKD oraz kapitał zakładowy.

Wśród ofert dotyczących sprzedaży gotowych spółek można odnaleźć zarówno zupełnie nowe spółki, jak i dysponujące kilkuletnim stażem. Aby bezpiecznie kupić spółkę, warto wybrać jednostkę z czystą historią gospodarczą, co oznacza, że mimo wcześniejszej rejestracji nie prowadziła pod sobą żadnej działalności w związku z czym nie trzeba obawiać się ukrytych zobowiązań oraz konsekwencji wynikłych z działalności jej poprzedniego właściciela firmy.


Jeżeli spółka z o.o. na sprzedaż zwróciła Państwa uwagę to zachęcamy do kontaktu.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak szybko założyć spółkę z o.o.?

Jak szybko założyć spółkę z o.o.?


Autor: Julia Wolińska


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością na terenie Polski. Co roku powstają dziesiątki tysięcy nowych firm prowadzonych właśnie w takiej formie. Skąd jednak tak wielkie zainteresowanie tym podmiotem?


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot gospodarczy służący do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku. Jest spółką handlową, co oznacza, że jej funkcjonowanie reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Ma charakter kapitałowy, a więc podczas jej działalności najważniejszą rolę odgrywa kapitał, a nie osobowy skład wspólników jak jest to w przypadku spółek osobowych. Prócz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółką kapitałową jest również spółka akcyjna. Aby założyć spółkę kapitałową konieczne jest zatem wniesienie kapitału zakładowego. Jego minimalna wartość dla spółki z o.o. została ustalona na zaledwie 5 tysięcy złotych. Jeszcze kilka lat temu suma ta była dziesięciokrotnie wyższa. Eksperci przekonują jednak, że tak niewielka kwota nie zapewni spółce prawidłowego funkcjonowania w związku z czym zachęcają do wnoszenia wyższych wkładów.

Najbardziej charakterystyczną cechą spółki z o.o. jest jak sama jej nazwa wskazuje ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Oznacza to, że w przypadku, gdy spółka wpadnie w długi, wszelkie niezależności regulowane będą wyłącznie z jej majątku, zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo prywatnemu mieniu wspólników. Nie znaczy to jednak, że w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna nikt nie zostanie zobligowany do regulacji zobowiązań wierzycieli. Jeżeli spółka w odpowiednim terminie nie ogłosi upadłości, odpowiedzialność ta spocznie na barkach członków Zarządu, jako iż to właśnie oni prowadzą sprawy spółki oraz ją reprezentują w obrocie gospodarczym.

Podstawą do założenia spółki z o.o. jest ustanowienie jej umowy. Na dokumencie tym należy zawrzeć takie informacje, jak firma spółki, przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego, informacje o tym czy wspólnik może dysponować więcej niż jednym udziałem, liczbę oraz wartość nominalną tych udziałów oraz czas trwania spółki, oczywiście jeśli taki określimy. Prócz tych wymaganych elementów, w umowie możemy zawrzeć szereg postanowień szczegółowych. Jeżeli tego nie zrobimy spółka będzie funkcjonowała na podstawie zapisów w Kodeksie Spółek Handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu przedsiębiorca musi sprostać licznym formalnościom. Tradycyjna rejestracja zajmuje od kilku tygodni do paru miesięcy. Nasuwa się zatem pytanie, jak szybko założyć spółkę z oo? Czy jest to w ogóle możliwe?

Sposobów na to jest nawet kilka. Po pierwsze, możemy przeprowadzić rejestrację online w tak zwanym trybie S24. Tym sposobem umowa spółki sporządzona zostanie na podstawie wzorca stąd też nie możemy wprowadzić do niej postanowień szczegółowych. E-rejestracja trwa jednak zaledwie 24 godziny i możemy wykonać ją z dowolnego miejsce, wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu.

Innym szybkim sposobem na założenie spółki jest kupienie gotowego podmiotu. Jest to spółka, która przeszła pełną rejestrację w związku z czym może natychmiast poprowadzić pod sobą działalność. Formalności z nią związane ograniczają się do przekazania danych do sporządzenia umowy spółki oraz zorganizowania jednego spotkania u notariusza. Czas zakupu gotowej spółki waha się od jednego do trzech dni.


Zastanawiasz się jak szybko założyć spółkę z oo? Skorzystaj z naszej pomocy!

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

czwartek, 18 października 2018

Czysta spółka z rocznym stażem

Czysta spółka z rocznym stażem


Autor: Julia Wolińska


Coraz więcej osób postanawia kupić gotową spółkę. Dzięki temu mogą bowiem szybko i bezpiecznie rozpocząć aktywność na rynku. Wystarczy zaledwie jedna wizyta u notariusza.


Zakup spółek z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularny. Ludzie zaczęli zauważać zalety własnej firmy, a także przestali obawiać się ryzyka, widząc jak wiele korzyści mogą zyskać podczas prowadzenia działalności.


Własna firma to przede wszystkim możliwość podniesienia standardów swojego życia. Pozwala bowiem zarobić o wiele więcej niż podczas pracy na etat. Co więcej, samozatrudnienie pozwala nam pracować w elastycznych godzinach oraz dążyć do samorealizacji. Rejestracja spółek w Polsce jest niestety procesem niezwykle problematycznym, złożonym z licznych kwestii formalnych. Formalności te sprawiają, że przeciętne ewidencjonowanie spółki zajmuje 4 tygodnie. Na szczęście istnieje prosty sposób na zniwelowanie tych trudności. Stanowi go zakup gotowej spółki.

Gotowa spółka to podmiot gospodarczy w pełni przygotowany do poprowadzenia pod sobą działalności gospodarczej. Jednostka taka została już wpisana do należytych instytucji, czego potwierdzeniem są numery NIP, KRS, REGON oraz opcjonalnie numer VAT. Ponadto podmiot ten dysponuje kompletną dokumentacją, w której najważniejszym elementem jest umowa opracowana w formie aktu notarialnego. Podpisanie umowy spółki to jeden z nielicznych obowiązków przyszłego właściciela. Co ważne, formalność ta musi zostać dopełniona w obecności notariusza, a w razie braku płynnej znajomości języka polskiego, który na terenie naszego kraju jest językiem urzędowym także pod nadzorem tłumacza przysięgłego. Kwestia ta jest niezwykle istotna, ponieważ przepisy prawne nakazują, aby umowa została sporządzona właśnie w języku urzędowym, a przedsiębiorca musi być świadomy jej zawartości.

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej bardzo często nie posiadają zbyt dużych środków pieniężnych, które są bardzo kluczowe zwłaszcza podczas stawiania pierwszych kroków na rynku. Konieczny jest bowiem zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, wynajem lokalu itd. Z tego względu przedsiębiorcy zazwyczaj decydują się ubiegać o kredyt bądź dotację. Tutaj bardzo często przeżywają ogromne rozczarowanie, gdyż instytucje finansujące nie są skore do pożyczania pieniędzy nowym jednostkom z praktycznie zerową zdolnością kredytową.

Co wówczas? W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem okazuje się zakup spółki stażowej. Na rynku występują dwa rodzaje spółek ze stażem. Jedne to spółki, które w latach poprzednich prowadziły pod sobą przedsięwzięcie. Kupując taką spółkę przejmujemy ją włącznie z jej historią gospodarczą oraz ewentualnymi zobowiązaniami i zadłużeniami. Drugim rodzajem są spółki stażowe z czystą historią gospodarczą. Oznacza to, że jednostka taka mimo wcześniejszej rejestracji nigdy nie prowadziła pod sobą działalności. Tym samym jej zakup jest w pełni bezpieczny, gdyż nie naraża przedsiębiorcy na ewentualne konsekwencje wynikłe z aktywności poprzedniego właściciela.

Spółki stażowe charakteryzują się większą wiarygodnością na rynku. Stąd też mają ogromne szanse na pozyskanie środków finansowych w formie kredytów, pożyczek i dotacji unijnych. O wiele szybciej zyskają również klientów oraz partnerów biznesowych. Im dłuższy staż spółki tym większa jest jej zdolność kredytowa oraz zaufanie jakim została obdarzona przez odbiorców. Staż spółki niestety odbija się również na cenie gotowej spółki. Inwestycja taka wiąże się z wieloma pozytywnymi aspektami, dlatego też nie warto zrażać się ich kosztem. Aby znacząco zwiększyć szanse na sukces swojej działalności wystarczy już czysta spółka z rocznym stażem.


Czysta spółka z rocznym stażem pozwala szybko rozpocząć działalność. Roczny staż ponadto zwieksza szanse spółki na zdobycie dodatkowych środków finansowych.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Rejestracja spółki dla cudzoziemców

Rejestracja spółki dla cudzoziemców


Autor: Julia Wolińska


Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Obecnie w Polsce sporą popularnością cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarówno wśród polskich przedsiębiorców, jak i cudzoziemców.


Dla kogo spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna działalności zaliczana do spółek kapitałowych. Przepisy regulujące jej funkcjonowanie znajdują się w Kodeksie Spółek Handlowych. Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób, które określamy mianem wspólników. Nie ma żadnych przeciwwskazań by spółkę z o.o. założył obcokrajowiec. Forma ta, najczęściej wybierana jest przez osoby planujące prowadzenie działalności na szeroką skalę.

Jak wygląda rejestracja spółki z o.o.?

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się w sposób tradycyjny lub w sposób uproszczony. Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. charakteryzuje się tworzeniem umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz dłuższym procesem rejestracyjnym, który może trwać nawet kilka tygodni. Rejestracja spółki z o.o. w sposób uproszczony odbywa się na specjalnej platformie teleinformatycznej. Jej cechą charakterystyczną jest tworzenie umowy spółki na podstawie wzoru dostępnego na platformie oraz zdecydowanie krótszy czas rejestracji, gdyż wynosi maksymalnie 24 godziny od momentu przesłania dokumentów do właściwego sądu rejonowego. Zakładając spółkę z o.o. przez Internet w przypadku obcokrajowców, którzy nie posiadają numeru PESEL obowiązkowe jest posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych. W przypadku rejestracji tej działalności online wkłady mogą zostać wniesione jedynie w formie pieniężnej.

Koszty jakie ponoszą przedsiębiorcy podczas zakładania spółki z o.o. zależą głównie od wybranego sposobu rejestracji tego podmiotu.

Jak funkcjonuje spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania, gdyż odpowiadają tylko do wysokości wniesionych wkładów. W spółce konieczne jest powołanie organów, którymi są zarząd, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Zarząd spółki oraz zgromadzenie wspólników to organy obowiązkowe w każdej spółce, natomiast powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obowiązkowe w przypadku, gdy wysokość kapitału zakładowego przekracza 500 000 złotych, a liczba wspólników przekracza 25 osób.

Rejestracja spółki dla cudzoziemców może być problematyczna, z uwagi na konieczność jej przeprowadzenia w języku polskim. Nie dziwi więc fakt, iż rośnie liczba podmiotów, które oferują swoją pomoc w tym zakresie.


Rejestracja spółki dla cudzoziemców to bardzo zlożony temat, o którym wiecej inormacji znajdą Państwo na naszym blogu.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

środa, 24 stycznia 2018

Zakładanie spółki w Polsce dla cudzoziemców

Zakładanie spółki w Polsce dla cudzoziemców


Autor: Julia Wolińska


Zakładanie spółki w Polsce dla cudzoziemców może okazać się niezmiernie problematyczne. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tej kwestii, określmy kogo mamy na myśli nazywając go “cudzoziemcem”.


Definicję tego terminu znajdziemy w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zgodnie z nią cudzoziemcem jest:
- osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
- osoba prawna, której siedziba mieści się za granicą,
- spółka osób wyżej wymienionych, bez osobowości prawnej utworzona według przepisów obowiązujących w obcym państwie,
- osoba prawna i spółka handlowa, nieposiadająca osobowości prawnej, których siedziba mieści się na terenie Rzeczypospolitej Polski, kontrolowana przez podmioty wymienione wyżej.

Do Polski z każdym rokiem przybywa coraz większa ilość osób z zagranicy, które w naszym kraju pragną założyć własną działalność gospodarczą. Szczególnie atrakcyjny nasz kraj okazuje się dla cudzoziemców nabywających zza naszej wschodniej granicy. Niestety bariera językowa bardzo często jest nie do przełamania, przez co samodzielna rejestracja spółki może okazać się nie lada wyzwaniem. Bardzo istotne jest to, iż nie każdy obcokrajowiec może założyć spółkę na takich samych zasadach, jak polski obywatel.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej prawo takie przypisuje:

1. Osobom z zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - stronom umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne, mogące korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

2. Obywatelom państw wyżej niewymienionych, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt czasowy w związku z zawarciem związku małżeńskiego z polskim obywatelem bądź w celu kontynuowania działalności gospodarczej udzielone ze względu na kontynuowanie działalności na podstawie wpisu do CEIDG.

Pozostałe podmioty mogą zdecydować się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja spółek w Polsce może odbyć się w sposób tradycyjny bądź elektroniczny. Drugi wariant dotyczy wyłącznie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeszcze do niedawna przeprowadzenie zdalnej rejestracji było dla obcokrajowca niedostępne, gdyż wymagało wprowadzenia numeru PESEL, którym dysponują jedynie polscy obywatele. Ograniczenie to zostało jednak usunięte, udostępniając tę metodę także cudzoziemcom.


Zasadniczą wadą tego wariantu jest sporządzenie umowy na podstawie wzorca przez co nie można wprowadzić do niej szczegółowych modyfikacji. Zdalna rejestracja umożliwia jednak znaczne ograniczenie kosztów zwłaszcza tych związanych z usługami notariusza.


Zakładanie spółki w Polsce dla cudzoziemców - oferujemy pomoc ekspertów

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.