środa, 24 stycznia 2018

Zakładanie spółki w Polsce dla cudzoziemców

Zakładanie spółki w Polsce dla cudzoziemców


Autor: Julia Wolińska


Zakładanie spółki w Polsce dla cudzoziemców może okazać się niezmiernie problematyczne. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tej kwestii, określmy kogo mamy na myśli nazywając go “cudzoziemcem”.


Definicję tego terminu znajdziemy w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zgodnie z nią cudzoziemcem jest:
- osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
- osoba prawna, której siedziba mieści się za granicą,
- spółka osób wyżej wymienionych, bez osobowości prawnej utworzona według przepisów obowiązujących w obcym państwie,
- osoba prawna i spółka handlowa, nieposiadająca osobowości prawnej, których siedziba mieści się na terenie Rzeczypospolitej Polski, kontrolowana przez podmioty wymienione wyżej.

Do Polski z każdym rokiem przybywa coraz większa ilość osób z zagranicy, które w naszym kraju pragną założyć własną działalność gospodarczą. Szczególnie atrakcyjny nasz kraj okazuje się dla cudzoziemców nabywających zza naszej wschodniej granicy. Niestety bariera językowa bardzo często jest nie do przełamania, przez co samodzielna rejestracja spółki może okazać się nie lada wyzwaniem. Bardzo istotne jest to, iż nie każdy obcokrajowiec może założyć spółkę na takich samych zasadach, jak polski obywatel.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej prawo takie przypisuje:

1. Osobom z zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - stronom umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne, mogące korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

2. Obywatelom państw wyżej niewymienionych, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt czasowy w związku z zawarciem związku małżeńskiego z polskim obywatelem bądź w celu kontynuowania działalności gospodarczej udzielone ze względu na kontynuowanie działalności na podstawie wpisu do CEIDG.

Pozostałe podmioty mogą zdecydować się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja spółek w Polsce może odbyć się w sposób tradycyjny bądź elektroniczny. Drugi wariant dotyczy wyłącznie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeszcze do niedawna przeprowadzenie zdalnej rejestracji było dla obcokrajowca niedostępne, gdyż wymagało wprowadzenia numeru PESEL, którym dysponują jedynie polscy obywatele. Ograniczenie to zostało jednak usunięte, udostępniając tę metodę także cudzoziemcom.


Zasadniczą wadą tego wariantu jest sporządzenie umowy na podstawie wzorca przez co nie można wprowadzić do niej szczegółowych modyfikacji. Zdalna rejestracja umożliwia jednak znaczne ograniczenie kosztów zwłaszcza tych związanych z usługami notariusza.


Zakładanie spółki w Polsce dla cudzoziemców - oferujemy pomoc ekspertów

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Rejestracja spółki zdalnie

Rejestracja spółki zdalnie


Autor: Julia Wolińska


Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej podejmowana jest przez coraz więcej osób. Prowadzenie własnej firmy posiada wiele zalet, aczkolwiek jest też ryzykowne, gdyż biznes może nie przynosić oczekiwanych efektów. Założenie firmy oraz wybór formy prawnej nie powinno być pochopną decyzją.


Działalność gospodarcza w Polsce może zostać założona w różnych formach prawnych. Przed wyborem formy prawnej przyszły przedsiębiorca powinien rozważyć wszystkie możliwości, poznać wady i zalety każdej z nich, tak by dobrać odpowiednią do profilu swojej działalności. Przedsiębiorcy mogą założyć jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółki handlowe, do których zaliczamy spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Osoby, które zdecydowały się na otworzenie własnej firmy, mogą zarejestrować działalność lub kupić gotowy biznes. Polskie prawo przewiduje możliwość rejestracji spółek tradycyjnie oraz przez Internet, jednak ta opcja dostępna jest tylko dla spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Decydując się na prowadzenie działalności w jednej z tych form, warto zdecydować się na zdalną rejestrację.

Rejestracja spółki zdalnie jest bardzo korzystna. Pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy. Odbywa się ona bez udziału notariusza, dzięki czemu nie trzeba martwić się wysokimi kosztami notarialnymi związanymi z umową spółki. Wszystkie dokumenty generowane są automatycznie po wprowadzeniu danych.

Zdalne zakładanie spółek możliwe jest od początku 2012 roku dzięki specjalnej platformie teleinformatycznej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Pierwszym krokiem podczas rejestracji spółki przez Internet jest założenie konta na platformie S24, co ważne musi to zrobić każda z osób podpisujących wniosek o rejestrację działalności. Następnie przyszli przedsiębiorcy wypełniają dostępne na stronie formularze danymi firmy oraz wybierają odpowiedni sąd rejonowy. Wygenerowane dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczonym ważnym certyfikatem lub podpisem za pomocą profilu zaufanego.

Rejestracja spółki w ten sposób trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do wybranego sądu rejonowego. Po założeniu spółki przedsiębiorcy muszą dopełnić kilku innych obowiązków m.in. pokryć kapitał zakładowy, założyć konto w banku oraz zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%.

Rejestracja spółki zdalnie to wygodny sposób na założenie własnej działalności, dlatego decyduje się na niego coraz więcej osób. Warto jednak pamiętać, że założenie spółki przez Internet skutkuje koniecznością wniesienia wkładów jedynie pieniężnych, nie ma możliwości wniesienia aportu, a w przypadku spółki jawnej możliwa jest jedynie reprezentacja dwuosobowa dwóch wspólników lub wspólnik i prokurent.


Rejestracja spółki zdalnie to procedura, którą pomożemy Ci przeprowadzić.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

sobota, 30 września 2017

Jak założyć firmę sprzątającą?

Jak założyć firmę sprzątającą?


Autor: Anna Sobot


Każdy z nas na pewno chociaż raz zastanawiał się nad otworzeniem własnej działalności gospodarczej. Jeśli lubimy porządek, a sprzątanie jest dla nas przyjemnością, możemy połączyć przyjemne z pożytecznym i otworzyć firmę sprzątającą. Jak się do tego zabrać?


Decyzja o otworzeniu firmy sprzątającej musi być przede wszystkim przemyślana. W pierwszej kolejności powinniśmy przeprowadzić analizę konkurencji oraz wstępnie zweryfikować zapotrzebowanie na tego typu usługi. Nie ma sensu startować z działalnością, jeśli w naszym mieście istnieje duża konkurencja - możemy się tylko niepotrzebnie narazić na upadłość.

Charakterystyka firmy sprzątającej

W ramach prowadzenia firmy sprzątającej powinniśmy oferować usługi porządkowe, utrzymywanie czystości i pielęgnację terenów. Firmy sprzątające zazwyczaj są wynajmowane przez takie instytucje jak urzędy, banki, szkoły i duże firmy prywatne, jednak coraz częściej do takich firm zgłaszają się osoby prywatne, które na co dzień nie mają czasu na sprzątanie mieszkania czy domu.

Otwierając taką firmę, nie musimy też spełnić konkretnych wymagań ani posiadać określonych kwalifikacji. Nie musimy także zdobywać specjalnych koncesji i wykwalifikowanych pracowników.

Formy prowadzenia firmy sprzątającej

Firmę sprzątającą można otworzyć w każdej formie oprócz spółki partnerskiej, ponieważ ta dotyczy tylko wolnych zawodów. Możemy zatem prowadzić firmę w formie jednoosobowej działalności, spółki cywilnej, jawnej lub z o.o..

Jak założyć firmę?

Jeśli zdecydujemy się na jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, musimy w urzędzie miasta lub gminy złożyć wniosek CEIDG-1. Na jego podstawie otrzymuje się wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej i otrzymujemy NIP I REGON.

Jeśli jednak zdecydowaliśmy się na prowadzenie działalności w formie spółki jawnej lub z o.o. musimy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru KRS.

Warto także wspomnieć, że numer PKD firmy sprzątającej to 81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

Konto firmowe

Założenie konta firmowego jest konieczne, jeśli nasze usługi będą świadczone firmom lub wartość jednorazowej transakcji będzie przekraczać 15 tys. zł. Aktualnie niemal każdy bank oferuje konto firmowe, jednak przed podpisaniem umowy warto sprawdzić opłaty za prowadzenie konta i inne usługi. Kwoty te potrafią być czasami dość wysokie, dlatego warto wcześniej zrobić rozeznanie w ofertach kont firmowych w bankach.

Odpowiedni sprzęt

Po spełnieniu wszystkich formalności czas zająć się skompletowaniem potrzebnego nam sprzętu. Na pewno będą potrzebne mopy z wiadrami, ściereczki, odkurzacze oraz profesjonalne środki czyszczące do różnych powierzchni. Jeśli nasz oferta będzie także dotyczyła dużych hal i supermarketów, warto zaopatrzyć się w profesjonalne maszyny sprzątające.

Lokal firmy sprzątającej

W przypadku firmy sprzątającej nie ma potrzeby wynajmowania osobnego lokalu, ponieważ działalność może być zarejestrowana na adres naszego zamieszkania. Tam też możemy przechowywać nasz sprzęt. Biuro nie jest koniecznością, ponieważ spotkania z klientami zazwyczaj odbywają się na terenie miejsca, które będzie przez nasz sprzątane.

Marketing firmy sprzątającej

Żeby nasi klienci mogli o nas usłyszeć, musimy przeznaczyć środki na marketing. Podstawą jest stworzenie strony internetowej oraz profilu firmowego na portalach społecznościowych. Warto także zainwestować w ulotki oraz ogłoszenia w lokalnej prasie.

Otwarcie firmy sprzątającej to dobry pomysł dla osób, które szukają pomysłu na biznes, a przy tym lubią porządek. Minimum formalności i brak konieczności wynajmowania biura to aspekty, które powinny większość z nas przekonać. Jednak nasza firma tylko wtedy osiągnie sukces, jeśli w naszej miejscowości nie ma wielu konkurencyjnych firm.


Sprawdź profesjonalne środki czyszczące - voigt.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zalety coworkingu - czyli dlaczego warto zdecydować się na wirtualne biuro?

Zalety coworkingu - czyli dlaczego warto zdecydować się na wirtualne biuro?


Autor: Grzegorz Zontek


Coworking, to nowość na polskim rynku, która przywędrowała do nas zza granicy. Pomysł na współdzielenie przestrzeni biurowej pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku.


"Zrodził się" on z powodu wysokich kosztów, jakie mieliby ponosić mikro-przedsiębiorcy i przedstawiciele wolnych zawodów, którzy chcieliby samodzielnie wynajmować biura w wielkich miastach. Dzięki coworkingowi mogli posiadać reprezentacyjny adres firmowy bez konieczności opłacania miesięcznie wysokiego czynszu.

Czym jest coworking?

Coworking to możliwość wynajęcia przestrzeni biurowej wspólnie, razem z innymi. Do naszej dyspozycji oprócz adresu rejestracyjnego firmy, oddana zostanie również:

  • infrastruktura biurowe — drukarka, faks, skaner,
  • sala konferencyjna,
  • dostęp do wifi.


Rodzaj i zakres usług zależny jest jednak od samej firmy, która udostępnia przedsiębiorcy przestrzeń biurowa. Często — w ramach wyższych abonamentów — możemy liczyć również na pomoc w zakresie prawnym, księgowym, a także bieżącą obsługę korespondencji zarówno listowej, jak i mailowej.

Wirtualne biuro i jego zalety

Wirtualne biuro to świetne rozwiązanie dla osób pracujących w domu, przedstawicieli wolnych zawodów, a także osób pracujących w innym miejscu, niż chcieliby posiadać siedzibę swojej firmy. Jeśli kontakt z klientem jest znacznie ograniczony, a do wykonywania jego zleceń nie musimy widzieć się z nim osobiście, to coworking pozwoli nam znacznie ograniczyć koszty prowadzenia działalności i odciąży nas od wielu czasochłonnych, a niezbędnych przy własnej firmie, działań — takich, jak księgowość, obsługa korespondencji, czy nawet kontakt z klientami.

Możliwe do wygenerowania oszczędności to jeden z głównych powodów, dla których wielu małych przedsiębiorców decyduje się na skorzystaniu z oferty biur coworkingowych. W dużych miastach możemy liczyć na koszty zmniejszone nawet o kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Pakiet wirtualnego biura to koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za miesiąc — za kompleksową obsługę firmy.


PointOffice.pl - biuro coworkingowe, wirtualne biuro w Krakowie

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Perfumy private label - sposób na własny biznes

Perfumy private label - sposób na własny biznes


Autor: Mikołaj Buczyński


Czy warto prowadzić własny biznes? A jeżeli tak to w jakiej branży? Opcji jest wiele, a my przedstawiamy jedną z nich - perfumy pod marką własną.


Czy warto otwierać własny biznes? To zależy kogo się spytamy. Z jednej strony będą dobrze prosperujący przedsiębiorcy, którzy powiedzą, że to jedyna droga do bogactwa. Z drugiej właściciele mikrobiznesów, którzy mogą Cię przekonywać, że prowadzenie firmy to droga przez mękę, na której końcu nie zawsze leżą jakiekolwiek benefity.

Kto ma rację?

Częściowo rację mają obie strony. Wszystko zależy od tego jaki biznes prowadzimy i jak jest on zarządzany. Podobnie będzie wtedy, kiedy spytamy się ludzi czy warto pracować "u kogoś".

Jedni powiedzą, że tak - jest mniej stresów i stabilna wypłata, która zwiększa się wraz z drogą przebytą w górę po korporacyjnej drabinie.

Drudzy zaprzeczą - ponieważ szef nie wynagradza odpowiednio, są nadgodziny, a co do stresu - jak gonią terminy to wzrost ciśnienia bywa większy niż po wypiciu najmocniejszej kawy.

Kwestia decyzji

Biznes może przynieść wiele zaszczytów, a dobrze prowadzony zapewnić stabilność finansową. Jeżeli podejmiesz decyzję o założeniu firmy - czeka Cię podstawowa decyzja. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie - czym będziesz się zajmował.

Poszukiwanie biznesu dla siebie

Biznesem jest tworzenie sieci kontaktów w systemach marketingu sieciowego. Biznesem jest kupno mieszkań i ich wynajmowanie - aby zapewnić odpowiednią rentowność. Biznesem jest prowadzenie restauracji. Biznesem jest otwarcie fabryki lub założenie start-upu.

Co w takim razie wybrać? My przedstawiamy jedną z alternatyw: produkcja perfum pod marką własną.

Perfumy private label

Nie musisz posiadać własnej fabryki. Produkcję możesz zlecić zewnętrznej firmie, która wspomoże Cię w kwestiach prawnych, czy przygotuje dokumentację produktu. I oczywiście wytworzy dla Ciebie produkt.

Czy taki produkt będzie się wyróżniał?

Perfumy pod marką własną możesz indywidualizować. Butelkę, nasadkę, atomizer - wybierasz sam. To Ty określasz zapach. Kartonik jest projektowany specjalnie dla Ciebie. Proces projektowy pozwala na taką dowolność, jakbyś posiadał własny zakład produkcyjny.

Więcej informacji o indywidualizacji przeczytasz w artykule: Opakowanie to też produkt - 5 sposobów indywidualizacji .

A co z danymi na opakowaniu?

W większości przypadków to Twoja firma będzie wymieniona na opakowaniu. O firmie produkującej nie ma wzmianki. Masz pełne prawa do marki i wyłącznosć dystrybucji.

Testowanie rynku

Zlecenie perfum pod marką własną to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców i menedżerów, którzy prowadząc dystrybucję chcą pracować na kapitał własnej marki. Jeżeli nie trzeba dysponować swoją fabryką - koszty inwestycji są ograniczone i istnieje możliwość przetestowania rynku.

Najczęściej zadawane pytania

Pewne pytania w temacie produkcji perfum pod marką własną się powtarzają. Są to między innymi następujące pytania:

  • minimalne ilości, jakie trzeba wyprodukować
  • od czego zależy trwałość zapachu
  • od czego zależy cena

Na te pytania (oraz ponad 20 innych) znajdziesz odpowiedź tutaj.

Czy to biznes dla Ciebie?

Tego nie mogę ocenić. Nie mogę też gwarantować sukcesu Twojego biznesu opartego na perfumach, ponieważ jak wspomniałem - to Ty go kształtujesz.


Zainteresował Cię temat perfum pod marką własną? Zapraszam na blog AromaPartners- znajdziesz tam wiele merytorycznych treści o branży perfumeryjnej i private label.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.